Bliv medlem

Hvorfor spille golf


Golf har længe været den største sportsgren i Danmark for personer over 25 år.

Totalt er golf den næststørste sport i Danmark! - kun overgået af fodbold.

Og disse imponerende rekorder er der jo naturligvis en god grund til:

  • Golf er et meget simpelt spil, som går ud på at slå en lille bold i hul med så få slag som muligt. Men Golf er meget mere end det. Det er et spil med mere end 500 års traditioner og 34 finurlige regler. Godt nok går det ud på at slå den lille bold fra Tee-stedet (starten på et hul) og hen i/til et hul med en diameter på ca. 10 cm med færrest mulige slag. Men for mange der dyrker Golf er det sekundært i forhold til de mange andre oplevelser som sporten giver.
  • Golf er en social sport, hvor man kan tilbringe adskillige timer med familie, venner eller fremmede.
  • Golf er smukke naturoplevelser i Skov, mark og eng.
  • Golf er god motion, hvor du i løbet af en runde får gået adskillige kilometer.
  • Golf er en sport, hvor nybegyndere kan konkurrere på lige fod med rutinerede spillere - takket være handicapsystemet, som sikrer den mindre rutinerede spiller nogle ekstra slag på hvert hul.
  • Golf er et spil for alle uanset alder og køn. Men først og fremmest er Golf et fascinerende spil, som du har svært ved at slippe, når du først er kommet i gang med det.
  • Tidligere var Golf et spil der var forbeholdt de få og velbeslåede. Der var kun få baner og det var dyrt at spille.

I dag er cirka 200.000 danskere medlem af en af de ca. 190 golfklubber i Danmark.
Medlemmerne kommer fra alle samfundslag og alderen spænder lige fra lilleput til pensionist.

 

Du kan i nedenstående folder læse om alle de positive aspekter i golfens verden.

- God fornøjelse.. 

Spilleformer


Oversigt over de mest anvendte spilleformer

Best-ball
Hulspil, hvor en spiller er oppe mod de to eller tre andre spilleres bedste bold på hvert hul. Fuld handicaptildeling som i three-ball. Må ikke forveksles med four-ball.

Flagspil
Spilles som slagspil. Regn ud, hvor mange slag du har på banen (spillehandicap) og træk en fra, hver gang du slår et slag. Når du når nul, er din runde færdig og du planter dit flag der hvor din bold ligger. Vinderen er den spiller, som kommer længst med sit flag. Har du ikke brugt alle dine slag efter de første 18 huller, begynder du på en ny runde.

Four-ball
Kaldes ofte fejlagtigt Best-ball.
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Alle fire spiller deres egen bold. Den bedste score på hver side tæller som holdets score. Kan også spilles som en Four-ball aggregate. Her tæller begge spilleres score på hvert hul.

Foursome
For to par. Kan spilles både som slagspil og hulspil. Hvert par spiller kun en bold, som spillerne skiftes til at slå til. En spiller slår ud på de lige huller, mens makkeren slår ud på de ulige. Spillehandicappet udregnes som gennemsnittet af parrets spillehandicap.

Greensome
Lige som foursome, men her slår begge spillere ud på hvert hul, og parret vælger så det bedste drive at spille videre med. Her udregnes spillehandicappet ud fra en formel. Spilleren med lavest spillehandicap vægter 60 procent mens makkeren kun vægter 40 procent.
Eks.: Torben har 12 slag og Signe har 18 slag. De spiller med spillehandicap: 12*0,6 + 18*0,4 = 14,4 som afrundes til 14

Hulspil
Hvert hul repræsenterer et point som der spilles om. Laveste score på hullet vinder hullet. Er scores ens, deles hullet. En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. Ender matchen uafgjort, kan der spilles sudden death for at finde en vinder.

Længste drive
Indlagt konkurrence, hvor det længste drive på et på forhånd udpeget hul, præmieres.

Nærmest hullet
Indlagt konkurrence, hvor det slag fra tee, der ender nærmest hullet på et bestemt eller flere par 3 huller, præmieres.

Par-turnering
Benævntes tidligere "Bogey-turnering". Der konkurreres mod hullets par. Opnås en nettoscore lig med hullets par, får man et 0. Opnås en nettoscore bedre end hullets par, får man et +. Opnås en nettoscore dårligere end hullets par får man et ‑. Sum af + og ‑ giver resultatet.
Scramble
Kaldes også "Texas Scramble". Holdturnering for 2, 3 eller 4 spillere. Holdene bør sammensættes således, at handicap er unødvendigt. På hvert hul driver alle,
hvorefter man vælger det bedste drive.Herfra slår alle så deres andet slag.
Af disse vælges igen det bedste, hvorfra alle slår deres tredjeslag osv.
Det anbefales at tilføje den proposition, at samtlige spilleres drives skal vælges
mindst 4 gange (tremandshold dog 5 gange og tomandshold 6 gange).
Slagspil
Tæl dine slag på hvert hul og læg dem sammen efter runden. Spilleren der har brugt færrest slag vinder. Kan spilles uden handicap ("scratch") eller med handicap, hvor spillehandicappet trækkes fra bruttoscoren for at få nettoscoren.

Stableford
Den mest udbredte spilform. Spillehandicappet fordeles på de enkelte huller. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point, Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til hans handicap.

Tre-jerns turnering
Hver spiller må kun medbringe og anvende et begrænset antal køller, f.eks. 3.

'); fbq('track', 'PageView');