Udvalg

Udvalgene


Der er i Holsted Golfklub mange udvalg. Nogle har faste ugentlige aktiviteter og nogle arbejder i perioder.
Kunne du tænke dig at blive en del af udvalgene, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.

NYT 


Opstart af hus og aktivitetsudvalg


Bestyrelsen har bestemt sig for at oprettet et hus og aktivitetsudvalg, med følgende beføjelser.:


Entrerer med omegnens restauranter, for indhentelse af tilbud på levering af mad, således at udvalget kan tilbyde ”den fulde pakke”, (greenfee, borddækning, servering, afrydning og opvask), ved støre greenfee arrangementer.


Aftaler prisen for benyttelse af ”den fulde pakke”


Servicerer greenfee gæster som ønsker ”den fulde pakke” (byde velkommen, være behjælpelig ved matchens opstart og servicere med evt. baneservice, byde velkommen tilbage, salg af øl/vand)


Holder opsyn med huset (er der rent og pænt, er der toilet og håndklædepapir m.m.)                      


Ved vore egne klubmatcher serveres maden af frivillige ulønnede medlemmer, endvidere har vi dog brug for 2-3 af klubbens medlemmer til den efterfølgende opvask (ca. ½ times arbejde, 1-2 gange på en sæson), man kan sagtens spille med i matchen og derefter nå opvasken.


En gang årligt inviteres alle interesserede til hovedrengøring af klubhuset, (inkl. store sal), begyndende med morgenkaffe kl. ca. 08,30/9,00, afsluttende med smørrebrød og en øl kl. ca. 12,00 (f.eks. i marts)


Der appelleres til at en større kreds af frivillige medlemmer deltager i de forskellige arrangementer


Bestyrelsen for husudvalget består af.:


En Formand


Et medlem fra klubbestyrelsen


2/3 menige medlemmer, evt. udvalgt blandt de tilmeldte ambassadører


Formanden refererer direkte til det af bestyrelsen udpegede medlem


Formanden leder og fordeler arbejdet, ud fra de af bestyrelsen udstukne retningslinjer.


Har det din interesse at deltage i dette stykke frivilligt arbejde, så meld dig under fanerne, det kan blive både sjovt, hyggeligt og socialt. Du forpligter dig ikke ud over dine evner, din til rådighed værende tid og interesser.


'); fbq('track', 'PageView');